Onderzoeker

Beleidsrapporten

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC), het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA), Human Rights Watch (HRW) en andere internationale opdrachtgevers deed ik beleidsgericht onderzoek. Resultaat: bondige, leesbare en toepasbare beleidsrapporten, zowel in het Engels als het Nederlands.

Voorbeelden:

Bekijk al mijn beleidsrapporten >>

Wetenschappelijke artikelen

Als onderzoeker werk ik op het snijvlak van sociale wetenschappen, geschiedenis en recht. Ik verzamel, orden, analyseer en duid actuele ontwikkelingen rondom migratie, multiculturaliteit, ongelijkheid, sociale bewegingen, internationale mensenrechten en buitenlandpolitiek. Met regelmaat publiceer ik in peer-reviewed internationale tijdschriften.

Voorbeelden:

Bekijk al mijn wetenschappelijke publicaties >>

Essays, opinies en blogs

Om een breder publiek te bereiken schrijf ik ook voor vak- of weekbladen en op opiniesites zoals Open Democracy. Daarnaast presenteer ik met regelmaat in het Engels en Nederlands op internationale conferenties, seminars en symposia.

Voorbeelden:

Bekijk al mijn essays en opinies >>