Opiniemaker

 

Schrijven

In essays, opiniestukken en op social media bevraag ik vastgeroeste aannames. Of het nu gaat over vermeende terroristen of de moderne vrouw, telkens prikkel ik mensen om buiten de hokjes te laten denken. Mensenrechten, ruimte voor verschil, en de rechtsstaat staan vaak centraal in mijn bijdrages. Mijn opiniërende stukken verschenen onder meer in Het Nederlands Dagblad en De Humanist.

Spreken

Regelmatig geef ik presentaties of neem ik deel aan een expertpanel of rondetafelgesprek. Ook via Twitter lever ik een bijdrage aan het maatschappelijke debat. Ik wil prikkelen, ondersteboven keren, mobiliseren en overbruggen.

Doen

Tenslotte ben ik actief voor verschillende maatschappelijke organisaties en verenigingen. Ik ben (bestuurs)lid, mede-oprichter en Fellow (geweest) van: