Opiniemaker

Schrijven

In essays, opiniestukken en op mijn blog bevraag ik vastgeroeste aannames. Of het nu gaat over vermeende terroristen of de moderne vrouw, telkens probeer ik mensen buiten de hokjes te laten denken. Mensenrechten, ruimte voor verschil, en de rechtsstaat staan vaak centraal in mijn blogs. Mijn opiniërende stukken verschenen onder meer in Het Nederlands Dagblad en De Humanist.

Spreken

Regelmatig geef ik presentaties of neem ik deel aan een expertpanel of rondetafelgesprek. Ook via Twitter en Facebook lever ik een bijdrage aan het maatschappelijke debat. Ik wil prikkelen, ondersteboven keren, mobiliseren en overbruggen.

Doen

Tenslotte ben ik actief voor verschillende maatschappelijke organisaties en verenigingen. Ik ben bestuurslid, mede-oprichter of fellow geweest van: